Let op vervroegde deponeringstermijn jaarrekening!

Niet vergeten: van entiteiten (die onder BW2 Titel 9 vallen) [...]