Startpunt 2024

Startpunt 2024

Startpunt 2024

Startpunt 2024

INHOUD

Startpunten voor de ondernemer

 • Startpunten voor de ondernemer
 • Steeds minder zelfstandigenaftrek
 • MKB-winstvrijstelling verlaagd
 • Minder afschrijven op gebouwen in eigen gebruik
 • Meer aftrek speur- en ontwikkelingswerk
 • Minder EIA-aftrek
 • Aftrekbeperking horeca

Startpunten voor DGA

 • Twee tariefschijven in box 2
 • Vraag voorlopige verliesverrekening aan
 • Gebruikelijk loon 2024
 • Wijziging berekening belastingrente

Startpunten werkgevers en werknemers

 • Vrije ruimte structureel verlaagd
 • Hogere reiskosten- en thuiswerkvergoeding
 • Start minimumuurloon
 • Hogere onbelaste vrijwilligersregeling
 • Anticiperen op kilometers registreren

Actiepunten voor alle belastingbetalers

 • Eigenwoningforfait 2024
 • Gewijzigde berekening belastingrente
 • Wijzigingen box 3
 • Gewijzigde schenkingsvrijstellingen
 • Laat je voorlopige IB-aanslag controleren
 • Meer kindgebonden budget
 • Kinderopvangtoeslag extra verhoogd
 • Zorgpremies omhoog – check uw recht op zorgtoeslag
 • Meer huurtoeslag
Download hier