Duurzaamheid is hot. Steeds meer bedrijven wekken hun energie en warmte duurzaam op. De terugverdientijd van een investering in zonnepanelen wordt steeds korter en meedoen aan duurzaamheid is goed voor het imago. Ook particulieren investeren vaker in duurzame energie. Wilt u ook meedoen? Daarvoor is het nu een mooi moment, want de overheid komt u tegemoet met een subsidie in het kader van de subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)’.

Zonne-energie

SDE+ kent verschillende categorieën subsidie die afhankelijk zijn van de manier waarop de duurzame energie wordt opgewekt. Hierna behandelen we de categorie Zon. U kunt deze subsidie krijgen als u investeert in zonnepanelen voor de opwekking van duurzame elektriciteit of warmte. De categorie Zon onderscheidt twee soorten zonnepanelen die voor subsidie in aanmerking komen: zonnepanelen voor duurzame elektriciteitsopwekking (Zon-PV) en zonnepanelen voor de opwekking van duurzame warmte (Zonthermie). De apparaten moeten aan verschillende voorwaarden voldoen.

Subsidiebedrag

De subsidieregeling vergoedt het verschil in kostprijs tussen grijze en groene energie over een periode van 15 jaar. De hoogte van de subsidie is daarmee afhankelijk van het vermogen van het apparaat en de jaarlijks wijzigende basisenergieprijs. U kunt met de subsidie een groot deel van de startinvestering terugverdienen.

Subsidieaanvraag

De subsidie vraagt u aan bij RVO.nl tussen 3 oktober en 26 oktober 2017. Maar let op: de aanvraag is best ingewikkeld. Er zijn drie fases, waarbij u uw aanvraag op een strategisch moment moet indienen. Hierbij geldt: hoe eerder u indient, hoe meer kans op subsidie, maar des te lager het subsidiebedrag. Bent u van plan te investeren in zonnepanelen? Bel of mail ons dan, zodat we u kunnen adviseren om op het beste moment de beste keuze te maken.

Andere categorieën

Naast de categorie Zon kunt u ook subsidie krijgen in het kader van de SDE+ voor andere categorieën van duurzame energie. Zo kent de SDE+ ook subsidie toe aan investeringen in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water en Wind.

Meer weten?

Bent u benieuwd of u subsidie kunt krijgen voor de investering in duurzame energie die je van plan bent te doen of wil je meer weten over deze subsidieregeling? Bel of mail ons dan. Wij helpen je graag verder.

subsidieregeling SDE