Praktische leidraad

Startpunt 2021

Neem contact op

Praktische leidraad

Startpunt 2021

Neem contact op

Praktische leidraad

Startpunt 2021

Neem contact op

Praktische leidraad


Illume biedt je graag het ‘Startpunt 2021 ‘aan. In deze digitale nieuwjaarsbrief hebben we de belangrijkste wijzigingen per 1 januari in wet- en regelgeving overzichtelijk voor je op een rij gezet. Ook attenderen we je op enkele actiepunten, die aan het begin van het jaar nodig zijn.

In dit ‘Startpunt 2021‘ vind je onder meer de volgende actuele thema’s:

Tozo 3.0 zonder vermogenstoets (pagina 5)
Je kunt bij jouw woongemeente nog tot 1 juli 2021 Tozo 3.0 aanvragen. Dat kan tot en met maart 2021 zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd. Tozo 3.0 bestaat – net als Tozo 1.0 en Tozo 2.0 – uit een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum en/of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. Heb je gebruikgemaakt van de Tozo-lening? Dan mag je later beginnen met aflossen en je mag langer doen over de terugbetaling.

Afbouw verruimde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uitgesteld (pagina 6)
Tot 1 juli 2021 kan je ook gebruikmaken van de TVL-regeling. Tot 1 april 2021 bij een omzetverlies van tenminste 30%. Het subsidiepercentage is vernieuwd en afhankelijk geworden van je omzetderving. De regeling staat open voor álle bedrijven die aan de voorwaarden voldoen en er zijn speciale tegemoetkomingen voor de horeca en de evenementensector en de detailhandel met seizoensgevoelige voorraden.

Saneer je schulden en voorkom een faillissement (pagina 7)
Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze nieuwe wet helpt je om een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor worden jouw schulden gesaneerd en kan je een faillissement mogelijk voorkomen.

Thuiswerken nu en na corona (pagina 12)
De verwachting is dat het thuiswerken ook na corona gangbare praktijk zal blijven. Wil je jouw werknemers thuis laten werken, dan moet je op grond van het Arbobesluit zorgen dat zij ook thuis een veilige werkplek hebben. Ook staan we stil bij de fiscale faciliteiten die je hierbij kunt benutten.

Aanvragen NOW 3.0 tweede tijdvak (pagina 13)
In het tweede tijdvak van NOW 3.0 (1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80% van de loonsom. Je kunt voor dit tijdvak vanaf 15 februari tot en met 14 maart 2021 NOW 3.0-subsidie aanvragen.

Gewijzigde overdrachtsbelasting (pagina 18)
Starters en doorstromers op de woningmarkt die aan de voorwaarden voldoen, hoeven geen overdrachtsbelasting (OVB) te betalen bij de aankoop van een woning. Maar koop je een woning die je niet als hoofdverblijf gaat gebruiken, dan betaal je geen 2% maar 8% OVB!

Heb je nog vragen?
Hopelijk helpt dit ‘Startpunt 2021’ je bij het anticiperen op en maken van de keuzes voor jou en/of jouw onderneming.

Download

Wil je meer weten over de toepassing van bepaalde regels of wil je graag een toelichting op een onderwerp? Bel of mail ons. Wij helpen je graag.

Illume Accountants & Adviseurs
085-303 78 27
info@illume.nl