Niet vergeten: van entiteiten (die onder BW2 Titel 9 vallen) waarvan het verslagjaar is aangevangen op of na 1 januari 2016, moet de jaarrekening uiterlijk 31 oktober worden opgesteld en gedeponeerd voor 31 december 2017. Voor de meeste vennootschappen in het MKB geldt echter dat alle aandeelhouders (vaak maar 1 of 2 personen) ook bestuurder zijn. In dat geval moet de jaarrekening uiterlijk 8 november worden gedeponeerd. Dat is dichtbij. Wanneer alle aandeelhouders bestuurder zijn, wordt de jaarrekening geacht ook te zijn vastgesteld zodra de bestuurders de jaarrekening hebben ondertekend.Jaarrekening