Klachten en/of verbeteringen

Klachten en/of verbeteringen

Klachten en/of verbeteringen

Illume Accountants & Adviseurs streeft in alles naar een hoogwaardige dienstverlening. Wij hebben daarvoor een verbeter- en  klachtenregeling indien u ontevreden bent over onze dienstverlening of wanneer u suggesties voor verbetering heeft. U kunt uw klacht of suggestie sturen aan:

Illume Accountants & Adviseurs
Industrieweg 46L
1613 KV Grootbroek

U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier of een e-mail sturen aan info@illumeaccountants.nl. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de bescherming van persoonsgegevens.

Behandeling van suggesties voor verbeteringen

Illume Accountants & Adviseurs is continu op zoek naar verbeteringen in onze dienstverlening. Wij nemen de kwaliteit van ons werk zeer serieus en hebben daarvoor dan ook een procedure voor uw suggesties tot mogelijke verbeteringen. Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt er direct contact met u opgenomen om te bespreken in hoeverre uw suggestie kan helpen om Illume Accountants & Adviseurs’ dienstverlening te verbeteren. Na dit overleg wordt u geïnformeerd hoe uw suggestie is geëvalueerd en tot aanpassing van onze dienstverlening heeft geleid of zal leiden.

Behandeling van meldingen

Indien u een klacht heeft ingediend ontvangt u binnen een week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging en informatie over de verdere procedure van de klachtbehandeling. Binnen twee weken na de ontvangst van uw klacht wordt er overleg met u gevoerd. Dit overleg dient er onder andere toe om vast te stellen of de klacht door middel van bemiddeling kan worden afgehandeld en om vast te stellen in hoeverre de klacht voor verdere behandeling in aanmerking komt. Indien dit overleg leidt tot een passende oplossing voor de klager, wordt de klacht als afgewikkeld beschouwd. U en degene tegen wie de klacht is gericht worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

In de gevallen waarin overleg of bemiddeling niet leidt tot een passende oplossing voor u, wordt de behandeling van de klacht voortgezet. De directie zal een nader onderzoek naar de klacht in gang zetten en afhankelijk van de aard van de klacht de hiervoor benodigde deskundigen inschakelen. De directie zal uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd haar bevindingen aan u communiceren.