Uw schoolgaande of studerende kinderen hebben vakantie. Misschien is het een idee om ze in
uw bedrijf te laten meewerken en zo een leuk zakcentje te laten verdienen. Met welke fiscale en
andere regels hebben zij en u dan te maken?

Echte dienstbetrekking?
Allereerst is van belang of er een echte dienstbetrekking is. Dat is meestal niet zo, omdat voor uw kind
waarschijnlijk wat soepeler arbeidsvoorwaarden geld met familie aan het hoofd. In dat geval
hoeft u geen premies werknemersverzekering te betalen, maar is uw kind dus ook niet verzekerd.
Loonheffing moet u wel altijd inhouden.

Bruto = netto?
Als uw kind maar een paar weken tijdens de vakantie meewerkt, stelt de af te dragen belasting ook weinig voor. Dit komt omdat iedereen recht heeft op de algemene heffingskorting. Voor lagere inkomens bedraagt deze dit jaar € 2.254. In de praktijk betekent dit dat tot een inkomen van ruim € 6.000 geen belasting hoeft te worden betaald en de bruto verdiensten dus netto zijn.

Direct profijt
Uw kind kan hiervan direct profiteren via de scholieren- en studentenregeling. Er gelden wel aanvullende voorwaarden en er moet een formulier voor worden ingevuld. U kunt op het loon dan de kwartaaltabel toepassen, waardoor u waarschijnlijk geen loonheffing hoeft in te houden.
Let op! Is er meer loonheffing ingehouden dan uw kind per saldo verschuldigd is, dan krijgt hij dit in ieder geval het jaar erop terug door aangifte te doen.

Kostenvergoeding
Een aantal kosten kunt u voor uw werknemers onbelast vergoeden, zoals die van het woon-werkverkeer of zakelijke maaltijden, bijvoorbeeld op koopavond. Deze regels gelden ook voor meewerkende
kinderen.

Let op! Onder het oude stelsel van studiefinanciering voor hbo en universiteit mag je maximaal €
14.215,75 bijverdienen. Die geldt ook als je alleen nog een studentenreisproduct hebt.
Heeft u vragen over de fiscale aspecten van meewerkende kinderen in uw bedrijf, neem dan contact met
ons op.

Kinderen in bedrijf