FiscKwartaal(tje)-3

FiscKwartaal(tje)-3

FiscKwartaal(tje)-3

FiscKwartaal(tje) 3

INHOUD

Tips voor de ondernemer

 • Terugbetalingsregeling corona belastingschuld versoepeld
 • Doorgeven werkelijke omzet TVL Q3 2021 verder uitgesteld
 • Start stapsgewijze verhoging invorderingsrente
 • Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw
 • Check geldigheid model overeenkomst
 • Tijd dringt voor voldoen aan Energielabel C kantoorpand

Tips voor de DGA

 •  Opstellen RI&E ook voor dga/enig werknemer bv?
 • Heropenen vereffening ontbonden bv, kan dat?
 • Let op lijfrente bij overdracht IB-onderneming aan bv

Tips voor werkgevers en werknemers

 • Controleer definitieve Wtl-beschikking 2021!
 • Uitbreiding informatieplicht –aanpassen arbeidscontracten
 • Verplichte scholing kosteloos aanbieden
 • Beter voorspelbare arbeids-voorwaarden
 • Verbod op nevenwerkzaamheden
 • Aanvragen betaald ouderschapsverlof gestart
 • Uurloongrenzen jeugd-LIV 2022

Tips voor elke belastingbetaler

 • Laatste ontwikkelingen box-3-herstel
 • Voordeel bij verkoop woning tegen (lagere) WOZ-waarde
 • Partnervrijstelling erfbelasting en opname in verpleeghuis
 • Informatierecht onterfd kind
 • Doe vóór 1 september opgave gegevens ex-ANBI

 

Download hier