FiscKwartaal(tje)-3

FiscKwartaal(tje)-3

FiscKwartaal(tje)-3

FiscKwartaal(tje) 3 – 2023

INHOUD

Tips voor de ondernemer

 • Belastingdienst doet tijdelijk stapje terug bij saneringsakkoord
 • Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw
 • BOR wordt minder bar en boos
 • Btw over vergoeding voor wegwerpplastic
 • Vraag tijdig TEK aan
 • Subsidie duurzame inzetbaarheid nu ook voor bedrijven
 • Verkorte betaaltermijn aan mkb voor álle grootbedrijven
 • Loket landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties open
 • Deadline nadert voor aanvraag subsidie praktijkleren

Tips voor de DGA

 • Tijdelijk bevriezen belastingrente
 • Digitaal uw bv oprichten

Tips voor werkgevers en werknemers

 • Sinds 1 juli visies op re-integratie vastleggen
 • Meer duidelijkheid over hoge en lage WW-premie
 • Uitzendcontract eindigt niet meer bij ziekte
 • Onregelmatigheidstoeslag ook over bovenwettelijke vakantiedagen
 • Controleer definitieve Wtl-beschikking 2022!
 • Niet (tijdig) genoten vakantiedagen vervallen niet zomaar
 • Uurloongrenzen jeugd-LIV 2023

Tips voor elke belastingbetaler

 • Gewijzigde regeling wettelijke schuldsanering
 • Duidelijkheid over restant STAP-budget 2023
 • Controle kwaliteit incassobureau verbeterd
 • Belastingrente overige belastingen verhoogd
 • Strengere eisen voor verhuurders woningen

 

Download hier