Fiscaal advies in duidelijke taal

Begrijpelijk fiscaal advies is onmisbaar voor eigenlijk elke onderneming. Alhoewel de Belastingdienst het allemaal graag makkelijker wil maken, blijven de belastingzaken voor veel ondernemers onoverzichtelijk en ingewikkeld. Daarom is het fijn als u een adviseur hebt die met u meekijkt. Die op de hoogte is van de actuele wetten en regels rondom de belastingen. En die proactief advies geeft om tijdig in te springen op relevante ontwikkelingen. De belastingadviseur van Illume Accountants & Adviseurs kent de weg in het woud der fiscale bepalingen. Hij leidt u graag rond.

Bent u op de hoogte van uw fiscale kansen en bedreigingen? Wat zijn uw rechten en plichten? Waar moet u rekening mee houden in aangiften? Het Nederlandse belastingstelsel is behoorlijk complex en ingewikkeld. Overal zijn haken en ogen waar je rekening mee moet houden. Zeker als ondernemer. Illume Accountants & Adviseurs kan u adviseren over de meest uiteenlopende zaken, zowel privé als zakelijk. Samen kunnen we de meest optimale strategie bepalen voor uw bedrijf. Of het nu gaat om de aanschaf van een auto of wagenpark, een verbouwing of het aannemen van personeel. We kunnen u alles vertellen over aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de stakingsaftrek, de fiscale oudedagsreserve en de MKB-Winstvrijstelling. En komt de Belastingdienst controleren? Dan helpen we u daar graag doorheen. No stress!

Ook een herstructurering is een moment om fiscaal advies in te winnen. Wilt u gaan samenwerken of een andere rechtsvorm aangaan? Dan kunnen we u fiscaal en juridisch begeleiden bij deze trajecten. We helpen mee met het opstellen van contracten en bereiden uw administratie voor op de nieuwe situatie. Hebt u investeringsplannen? Bespreek deze dan tijdig met onze fiscalisten zodat de investeringsaftrek geoptimaliseerd kan worden. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden die er zijn rondom aftrekposten en afschrijvingen. Door het jaar heen bekijken we uw situatie regelmatig, met de winstverwachtingen erbij. Zo kunnen we tijdig bijsturen op fiscaal gebied.

Ondernemers krijgen jaarlijks verschillende belastingaangiften voor hun kiezen. Uiteraard de aangifte omzetbelasting en jaarlijks de inkomstenbelasting, maar afhankelijk van de situatie ook vennootschapsbelasting of loonbelasting of zelfs dividendbelasting en erfbelasting. Voor deze aangiften heeft u informatie nodig die u door het jaar heen verzamelt binnen uw bedrijf. Vervolgens is het zaak de aangifte zó in te vullen, dat u er financieel zo goed mogelijk uit komt.

Onze belastingadviseurs nemen de aangifte graag van u over. Samen verzamelen we de benodigde gegevens, waarna wij zorgen voor een optimale aangifte, waarbij u maximaal profiteert van uw rechten. In een wereld waarin we steeds duurzamer gaan werken, komen ook andere aftrek- en afschrijvingsposten naar voren. Denk daarbij aan de Aanvraag Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de Aanvraag Energie-investeringsaftrek (EIA). Mooie regelingen, die voor veel ondernemers juist weer vraagtekens opleveren. Gelukkig zien wij hier vooral uitroeptekens.

Bent u op de hoogte van uw fiscale kansen en bedreigingen? Wat zijn uw rechten en plichten? Waar moet u rekening mee houden in aangiften? Het Nederlandse belastingstelsel is behoorlijk complex en ingewikkeld. Overal zijn haken en ogen waar je rekening mee moet houden. Zeker als ondernemer. Illume Accountants & Adviseurs kan u adviseren over de meest uiteenlopende zaken, zowel privé als zakelijk. Samen kunnen we de meest optimale strategie bepalen voor uw bedrijf. Of het nu gaat om de aanschaf van een auto of wagenpark, een verbouwing of het aannemen van personeel. We kunnen u alles vertellen over aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de stakingsaftrek, de fiscale oudedagsreserve en de MKB-Winstvrijstelling. En komt de Belastingdienst controleren? Dan helpen we u daar graag doorheen. No stress!

Innovatieve oplossingen op het gebied van boekhouding en fiscale planning.

Ben je op zoek naar een fiscaal advies voor jouw of je bedrijf? Neem contact op met Jorn.

Jorn op den Kelder
085-303 78 27
jornopdenkelder@illume.nl