Op 1 januari 2018 treedt de wet in werking waardoor de beperkte gemeenschap van goederen de standaard wordt. Als u na 2017 huwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, kan het zijn dat u nog actie moet ondernemen. Dat is het geval als u zich herkent in een van de volgende situaties:

• Hebben u en uw partner ongelijke vermogens?
• Heeft u samen met uw partner een woning maar de woning of de lening niet in gelijke delen?
• Heeft een van u een onderneming of BV, of heeft u die samen maar niet in gelijke delen?
• Heeft een van u schulden?
• Heeft een van u vermogen geërfd of bij schenking verkregen met een uitsluitingsclausule?

Heeft u een van de bovenstaande vragen met ja beantwoord? Dan kan het verstandig zijn om voorafgaande aan het sluiten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap bij notariële akte voorwaarden te laten opstellen. In elk geval dient u ieders persoonlijk vermogen in kaart te brengen en vast te leggen.

Wat wijzigt er voor een huwelijk / geregistreerd partnerschap gesloten op of na 1 januari 2018?
Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap gesloten op of na 1 januari 2018 houdt ieder van beide partners zijn eigen vermogen. Wat u voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap reeds gezamenlijk bezit (ook in ongelijke delen) en wat u daarna verkrijgt, gaat behoren tot een beperkte gemeenschap van goederen. Ieders persoonlijke vermogen blijft erbuiten. Het is uiteraard zaak deze aanbrengst goed vast te leggen.

Wat u voor of na het sluiten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap verkrijgt of heeft verkregen uit erfenis of gift, blijft ook buiten de gemeenschap. Wilt u dit vermogen toch tot de gemeenschap rekenen, dan kunt u dit bij huwelijkse voorwaarden of geregistreerd partnerschapsvoorwaarden regelen. Behoren echter tot het vermogen schenkingen of erfrechtelijke verkrijgingen waarop een uitsluitingsclausule rust? In dat geval kan dit weer niet. Dit zijn schenkingen en verkrijgingen waarvan de schenker in de schenkingsakte of de erflater in een testament heeft bepaald dat die niet in een huwelijksgemeenschap of geregistreerd partnerschapsgemeenschap mogen vallen. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken bij overlijden, niet in het geval van echtscheiding.

Voorhuwelijkse privéschulden blijven doorgaans buiten de gemeenschap. Schuldeisers kunnen echter nog steeds goederen uit de gemeenschap uitwinnen.

Wijzigt er ook iets voor een op 1 januari 2018 bestaand huwelijk of geregistreerd partnerschap?
Voor een op 1 januari 2018 al bestaand huwelijk of geregistreerd partnerschap blijft bijna alles bij het oude. Wel gaat per direct voor ondernemers en dga’s een vergoedingsplicht gelden. Heft u echter na 1 januari 2018 uw oude huwelijkse voorwaarden op, dan worden de nieuwe regels volledig van kracht.

Is het voor ouders vanaf 1 januari 2018 nog zinvol om de uitsluitingsclausule te gebruiken?
Dat is zeker het geval. Zij hebben daardoor meer zekerheid dat het geschonken of nagelaten vermogen ook echt bij hun kind blijft. Hierbij kan ook maatwerk worden geleverd.

Meer informatie?
Het nieuwe wettelijke regime is complex. Enkele wijzigingen werken ook direct door naar een reeds bestaand huwelijk of geregistreerd partnerschap. Neem gerust contact met ons op om de bijzonderheden van uw situatie te bespreken. Wij helpen u graag verder.