Actiepunten eind 2023

Actiepunten eind 2023

Actiepunten eind 2023

Actiepunten eind 2023

INHOUD

Actiepunten voor de ondernemer
03 Benut hogere mkb-winstvrijstelling
03 Spreiden investeringen voor meer KIA
03 Afschrijven op gebouwen in eigen gebruik
04 Benut hoge EIA in 2023
04 Einde extra afschrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen
04 Herinvesteren of nog niet?
05 Desinvesteren of juist niet?
05 Invorderingsrente verder omhoog
05 Voorkom dat oude verliezen niet meer verrekenbaar zijn
05 Verhuurd vastgoed wordt beleggingsvermogen
06 Nieuwe registratieplicht aanbieder betalingsdiensten
06 Pas tijdig modelovereenkomst met vrije vervanging aan
07 Meer transparantie over inkomsten via digitale
platformen
07 Vaker verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken

Actiepunten voor de DGA

08 Check schulden bij uw bv en los zo nodig af
09 Twee tariefschijven in box 2
09 Voorkom onverrekenbaar ab-verlies
09 Zet onverrekenbaar ab-verlies om in belastingkorting
09 Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Actiepunten werkgevers en werknemers
10 Benut optimaal verruimde vrije ruimte
10 Hogere onbelaste reiskostenvergoeding
11 Voorkom eindheffing werkkostenregeling
11 Eén vrijstelling voor OV-abonnementen
11 Meer bijtellen elektrische auto bij einde
60-maandstermijn
12 Beperkingen 30%-regeling
13 Bereid u voor op start minimumuurloon
14 Vraag tijdig S&O-afdrachtvermindering aan
14 Wijzigingen in het LIV

Actiepunten voor alle belastingbetalers

15 Tariefverhoging maar ook meer kostenaftrek
15 Beding tijdig uw lijfrente-uitkeringen
16 Benut verruimde lijfrentepremieaftrek
16 Giften in natura beter onderbouwen
17 Verlaag uw box-3-vermogen
18 (On)beperkt aftrekbare periodieke giften
18 Koop woning uitstellen voor hogere
startersvrijstelling OVB
18 Einde prijsplafond
19 Laatste keer jubelton
19 Zorg dat uw kind eigenwoningschenking tijdig besteedt
19 Kostengrens NHG-hypotheek omhoog

Download hier