Actiepunten eind 2022

Actiepunten eind 2022

Actiepunten eind 2022

Actiepunten eind 2022

INHOUD MEEST RELEVANTE ACTIEPUNTEN

In deze uitgave is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 17 november 2022.

Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.

Actiepunten voor de ondernemer

03 Einde opbouw fiscale oudedagsreserve
03 Snellere afbouw zelfstandigenaftrek
04 Anticipeer op versobering bedrijfsopvolgingsregeling
05 Herinvesteren of desinvesteren of juist niet?
05 Spreiden investeringen voor meer KIA
05 TEK voor energie-intensieve mkb
06 Tijdig aanvragen subsidie evenementenbranche
07 Is uw franchisecontract al aangepast?
07 Loket open voor nieuwe POP3+2022-subsidie

Actiepunten voor de DGA

08 Pas op met lenen bij uw eigen bv
08 Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting
09 Anticipeer op wijziging winstgrens
09 Voorkom onverrekenbaar ab-verlies
09 Zet onverrekenbaar ab-verlies om in belastingkorting
09 Wijziging berekening gebruikelijk loon
09 Waardeer en indexeer uw pensioen in eigen beheer

Actiepunten werkgevers en werknemers

10 Vrije ruimte tijdelijk extra omhoog
10 Hogere onbelaste reiskostenvergoeding
11 Meer bijtelling emissieloze auto van de zaak
11 Voorkom eindheffing werkkostenregeling
12 Einde lage WW-premie bij tijdelijke urenuitbreiding
12 LIV tijdelijk in de lift
13 Bent u klaar voor ‘Werken waar je wilt’?

Actiepunten voor alle belastingbetalers

14 Tariefverlaging maar minder kostenaftrek
15 Actie voor herstel box 3 of niet?
16 Stel hoge jubelton veilig
17 Profiteer nog van lager OVB-tarief
17 Verhuurde woningen voortaan zwaarder belast
17 Einde verhuurderheffing
18 Geen btw meer bij zonnepanelen op of bij woningen
18 Benut de middelingsregeling
19 Wacht met aanschaf elektrische (lease)auto
19 Prijsplafond kleinverbruikers aangepast

Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.

 

Download hier