Loonadministratie goed geregeld

De loonadministratie is een maandelijks terugkerend en heel belangrijk deel van uw administratie. U wilt uw personeel tevreden en gemotiveerd houden en uw eigen financiële situatie op orde hebben. Illume Accountants & Adviseurs verzorgt de bruto-netto berekeningen en loonafrekeningen, maar ook de voorbereiding van de aangifte loonheffing en de communicatie met de Belastingdienst en uitvoeringsinstellingen. We helpen u met al uw vragen op personeelsgebied, zoals het opstellen van
arbeidsovereenkomsten en fiscaal vriendelijke beloningen voor uw medewerkers.

Iedereen tevreden met goede loonadministratie
Naast het belang van een tijdige uitbetaling van de salarissen, is een goede administratie belangrijk voor instanties als de Belastingdienst, ARBO, uitvoerende instanties en ziekenfondsinstellingen. Op hun eigen niveau hebben deze organisatie veel belang bij duidelijke informatie van uw kant. Ook om de continuïteit van uw bedrijf bij bijvoorbeeld uitval van uw personeel te kunnen waarborgen. De regels op het gebied van de loonadministratie veranderen daarnaast ook nog regelmatig. Al met al hebben we het over een behoorlijk ingewikkeld onderwerp. Redenen genoeg om dit uit te besteden aan de expert. Illume Accountants & Adviseurs verzorgt het complete pakket: van het berekenen en printen van de loonstrookjes tot de jaaropgave en personeelsadministratie. Zo kunt u zich richten op andere personeelszaken.

Verwerking loonadministratie
Illume Accountants & Adviseurs levert een flexibele en betaalbare dienstverlening op het gebied van personeels– en salarisadministratie. Wij doen dit voor alle branches en voor alle cao’s.
Dankzij onze innovatieve internetapplicatie kan jij zelf bepalen welke onderdelen jij zelf wilt doen en welke onderdelen je uitbesteedt aan ons.
Jouw medewerkers ontvangen digitaal hun salarisstrook en jaaropgave en geven digitaal bijvoorbeeld een verhuizing, een verlofaanvraag of declaratie door.
Jij kan 24/7 vanaf elke locatie met internet jouw mutaties indienen en alle overzichten en personeelsdossiers bekijken.
Een app voor mobiele telefoon of tablet wordt standaard meegeleverd, erg handig voor jou en jouw medewerkers.
U kunt erop vertrouwen dat uw personeels- en loonadministratie altijd goed geregeld is. Wel zo’n fijn gevoel.